Verantwoord goud

Verantwoord ondernemen in het kader van de Dutch Gold Sector IRBC Agreement

In het kader van de genoemde overeenkomst heeft Schöne Edelmetaal een werkwijze ingevoerd waarin een zorgvuldige zakenpartner screening plaatsvindt, de zogenaamde Business Partner Screening (BPS).

De BPS volgt de Responsible Gold Guideline opgesteld door de London Bullion Market Association.
Deze Responsible Gold Guideline is gebaseerd op de OECD-richtlijn:

OECD Due Diligence Guidance on Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas en het daaraan toegevoegde Gold Supplement. 

Due Diligence Rapport 2018/2019

 

Met ingang van juli 2018 is de herstructurering en reorganisatie van Schöne Edelmetaal B.V. afgesloten. Alle productieactiviteiten en alle affinageactiviteiten zijn gestopt en verplaatst en Schöne Edelmetaal B.V. is uitsluitend nog actief als verkoopkantoor voor haar moedermaatschappij „Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG (Agosi AG)“ in Pforzheim, Duitsland en is verantwoordelijk voor BENELUX.

 

Als verkoopkantoor verhandeld Schöne Edelmetaal B.V. voornamelijk producten van Agosi AG en haar dochtermaatschappijen. Bovendien verzamelt Schöne Edelmetaal, B.V. metalen voor recycling uit verschillende bronnen. Deze worden deels in Amsterdam gehomogeniseerd en geanalyseerd en deels rechtstreeks naar Agosi AG verstuurd om daar verwerk te worden. Schöne Edelmetaal B.V. voldoet aan de door Agosi AG vastgestelde en aan haar LBMA-accreditatie gebonden Due Diligence processen. Dit is op 23 maart 2019 door de Corporate Security Officer van Agosi AG vastgesteld conform de Agosi Supply Chain Security Guideline.

 

In het jaar 2018/2019 zijn enkele klanten aan het klantenbestand van Schöne Edelmetaal B.V. toegevoegd. Deze zijn allen volgens het Business Partner Screening (BPS) proces beoordeeld en vervolgens vrijgegeven. Het feit dat er geen metaal aan Schöne Edelmetaal is aangeboden door klanten, die niet aan de BPS hebben voldaan, spreekt voor de betrouwbaarheid die Schöne Edelmetaal B.V. in de markt geniet.

 

De door Schöne Edelmetaal B.V. verkochte goudhoudende halffabrikaten en producten zijn voornamelijk afkomstig van bedrijven die goud van LBMA-geaccrediteerde refiners verwerken. Alle bronnen van goud zijn conflict-vrij. 

Due Diligence Rapport 2017/2018

 

Op 19.06.2017 is het Nederlands Goud Convenant in de naam van Schöne Edelmetaal B.V. door Frank Heringhaus, Algemeen Directeur, ondertekend. Schöne Edelmetaal is een van de partijen die al vroeg aan de ontwikkeling van het Goud Convenant heeft bijgedragen.

Volgens de classificatie van het Goud Convenant valt Schöne Edelmetaal in twee categorieën: “Downstream Company”, d.w.z. een leverancier van goud-houdende halffabricaten en producten en “Recycler” – een bedrijf dat zich bezig houdt met het aankopen van goedhoudend materiaal met de bedoeling om dit beschikbaar te stellen voor een bedrijf die door chemische zuivering (affinage) weer goud van 999.9 ‰ zuiverheid (fijnheid) terug wint.

In verband met een herstructurering van het bedrijf is Schöne Edelmetaal B.V. in december 2017 gestopt met het affineren van goud. Sinds 1935 was Schöne ingeschreven als „Good-Delivery Refiner“ bij de "London Bullion Market Association (LBMA)". Om door de LBMA als "Good-Delivery Refiner" erkend te worden als moet een organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van deze is de "Responsible Gold Guidance (RGG)“. Deze is gebaseerd op de OECD Due Diligence Guidance, waaruit ook de Due Diligence verplichtingen in het Nederlandse Goud Convenant zijn opgenomen.

Sinds januari 2018 worden alle materialen die Schöne Edelmetaal B.V. voor omwerking aanneemt bij haar moedermaatschappij „Allgemeine Gold- und Silberscheiderei AG (Agosi AG)“ in Pforzheim, Duitsland verwerkt. Agosi AG is eveneens door de LBMA als Good-Delivery Refiner geaccrediteerd en haar leveranciers voor goud-inhoudende materialen zoals Schöne Edelmetaal moeten dus aan RGG voorwaarden voldoen.

Schöne Edelmetaal – als dochtermaatschappij van Agosi – valt onder het Due Diligence beleid van Agosi AG en voldoet dus aan alle voorwaarden vanuit LBMA RGG en Goud Convenant. Het principe van dit beleid van “Business Partner Screening (BPS)” wordt hier uitgelegd.

In de periode 2017/2018 heeft geen externe audit plaatsgevonden. Dit zal weer gebeuren in het eerste kwartaal 2019. Het laatste RGG audit door een externe partij was in maart 2017 en was zonder opmerking.

De door Schöne Edelmetaal B.V. aan de markt aangeboden goud-houdende halffabricaten en producten zijn uitsluitend afkomstig van bedrijven die goud van LBMA-geaccrediteerde Refiners verwerken.

 

Business Partner Screening

In de praktijd bestaat de Business Partner Screening uit 3 delen:

  • Know Your Customer (KYC)
  • Know Your Material (KYM)
  • Know your Transaction (KYT)

De BPS is beperkt geldig en wordt periodiek opnieuw uitgevoerd of wanneer daar aanleiding toe is, door opmerkelijke veranderingen in de gegevens van onderneming en/of aangeboden materialen.

Know Your Customer

In het onderdeel KYC worden de klantgegevens onder de loep genomen. Zijn o.a. alle NAW-gegevens bekend? Ook het aantal medewerkers is van belang, wanneer is het bedrijf opgericht?  Wat is de kredietwaardigheid en -geschiedenis? Hoe is de onderneming geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, wie zijn de belanghebbenden en gemachtigden? Is het BTW nummer juist?

Know Your Material

In KYM wordt gekeken naar het soort materiaal, bijv. oude sieraden of (fijn) goudbaren. Het land van herkomst van het goud en het risico van eventuele vermenging van goed-goud met fout-goud zijn hierbij sleutelfactoren. Is de herkomst traceerbaar?

Know Your Transaction

In KYT wordt gecontroleerd of de opbrengst van een partij ook inderdaad wordt uitgekeerd aan een bekende eigenaar of gemachtigde. Wordt voldaan aan de vereisten van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties?

Alleen wanneer bovengenoemde onderzoeken geen afwijkende informatie aan het licht brengt, kan het goud worden aangenomen en verwerkt.
Zijn er wel afwijkende zaken aan het licht gekomen dan kan de partij niet worden verwerk door Schöne Edelmetaal en gaat deze retour afzender.